dr hab. inż. Michał Strzelecki, prof. PŁ

  Zakład Elektroniki Medycznej
Pokój: 216
Telefon: +(48) 42 631 26 31
Fax: +(48) 42 636 17 89
E-mail: michal.strzelecki@p.lodz.pl
 

Michał Strzelecki ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Łódzkiej w 1988r. W 1995r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a w 2006 - stopień doktora habilitowanego na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 1988r. jest zatrudniony w Zakładzie Elektroniki Medycznej, od września 2007r. - na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Zainteresowania naukowe dra Strzeleckiego obejmują:

Dr Strzelecki należy do Towarzystwa Przetwarzania Obrazów oraz do Polskiego Towarzystwa Informatyki Medycznej. Jest on również członkiem zarządu European Campus Card Association. Od października 2004r. dr Strzelecki pełni funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Elektroniki ds. dydaktyki.

Instytu Elektroniki, Wólczańska 211/215, 90-924 Łódź, POLSKA
Projekt strony A. Janisz

 
Plan zajęć
Publikacje
Hobby:

Narciarstwo biegowe

ENGLISH